BEDRIJFSNOODORGANISATIE

Elke organisatie moet in het bezit zijn van een actueel ontruimingsplan

Bedrijfsnoodplan

Bij een calamiteit in een gebouw of op een terrein ontstaat al snel een levensgevaarlijke situatie. Iedereen moet het gebouw of terrein dus zo snel mogelijk verlaten.

In een (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van het gebouw en de vluchtroutes. Een noodplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Bij het opstellen en actueel houden van het (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan kan het best worden gewerkt volgens de NEN 8112.

NEN 8112

In het (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan conform NEN 8112 wordt de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie beschreven.

Het plan geeft ook aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Een oefenschema en plattegronden worden aan dit plan toegevoegd.

EMS Risico zet het (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan zó op dat de brandweer het kan toetsen.


 

 

Regelmatig oefenen

Het is het belangrijk dat een (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan niet alleen op papier staat; iedereen moet het zich eigen maken, ontruimen moet een automatisme zijn.

Oefen daarom regelmatig en gevarieerd met al uw medewerkers het (bedrijfs)nood- en ontruimingsplan.
Wij kunnen u als geen ander hier in ondersteunen met het organiseren van calamiteitenoefeningen.

Zie ook OEFENINGEN