VEILIGHEIDSCHECK

Ruim 99 % van alle incidenten is mede te wijten aan menselijk falen

Is mijn organisatie voldoende voorbereid op een incident?

Een veilige (werk)omgeving creeëren wij zelf. Tenslotte heeft onderzoek en ervaring vaker bewezen dat de mens de zwakke schakel vormt in de veiligheidsketen. Ook is bekend dat meer dan 90% van alle incidenten mede te wijten zijn aan menselijk falen.

Voldoet mijn bedrijf aan alle eisen en zijn mijn medewerkers goed voorbereid op een calamiteit?

Door een goede scan van uw organisatie kunnen veel incidenten voorkomen worden en het bewustzijn bij medewerkers van risico's worden vergroot. Hierdoor kunt u veel geld besparen als het gaat om arbeidsongevallen. 

 Veiligheidscheck

Onze veiligheidsdeskundigen kunnen bij u een snelle scan uitvoeren om te kijken of u voldoet aan alle veiligheidseisen.

Tijdens een volledige quickscan zullen de volgende onderdelen als leidraad worden gebruikt:

1. Wettelijke eisen
2. BHV-beleid
3. Risico-inventarisatie en Evaluatie (meest recente versie)
4. Restrisico's
5. Maatgevende factoren
6. BHV-noodplan NEN
7. Competentie en capaciteit van de BHV-organisatie

Als u wilt weten of u medewerkers goed zijn voorbereid op een eventueel incident kunnen we de veiligheidscheck combineren met calamiteitoefeningen. Meer informatie hierover vind u OEFENINGEN

 

Prijzen


Onze prijzen zijn inclusief:

  • voorgesprek
  • Uitvoering eerste controle
  • Rapportage met bruikbare oplossingen
  • Uitvoering nacontrole
  • Als alle oplossingen zijn doorgevoerd ontvangt u van ons een veiligheidscertificaat 

Prijs op aanvraag.
 Lees eerst onze leveringsvoorwaarden en privacy policy