ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN

Vluchtroutes moeten snel en duidelijk leesbaar zijn voor iedereen

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten.

Doelstelling is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.

Ontruimingsplattegronden moeten daarom eenvoudig en zo van opzet zijn dat deze goed leesbaar zijn voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen.

Het het aantal ontruimingsplattegronden per bouwlaag wordt mede bepaald door de complexiteit van het gebouw en de te volgen vluchtroute.

Regels

Ontruimingsplattegronden zijn gebonden aan allerlei regels. Als algemene richtlijn geldt: alleen de relevante informatie, en duidelijk weergeven. Vluchtroutes moeten ook in stressvolle situaties inzichtelijk en leesbaar zijn voor iedereen.

Op een vluchtwegplattegrond is o.a. de norm NEN 1414. van toepassing. Deze norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden.

Verder bevat de norm informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. De norm is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van ontruimingsplannen en bedrijfsnoodplannen.

 

 

Prijzen

 Onze prijzen zijn inclusief:

  • digitale opmaak volgens NEN 1414 norm
  • algemene veiligheidsinstructies
  • afbeelding eigen logo en instructies
  • formaat A4 of A3 in kleur
  • digitale oplevering
  • optioneel in kliklijst

Prijs op aanvraag.
 Lees eerst onze leveringsvoorwaarden en privacy policy